வவுனியாவில் நீண்ட நாட்களின் பின்னர் மழைநீண்ட நாட்களின் பின்னர் வவுனியாவில் இன்று (07.05.2020) பிற்பகல் 2.30 மணி தொடக்கம் மாலை 5.00 மணிவரை கா ற்று மற்றும் இ டி மி ன்னல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்ச்சியாக பெய்த க டும் மழையினால் வீதிகள் அனைத்தும் நீர் நி ரம்பி வெ ள்ளகாடாக காட்சியளிக்கின்றது.

இரண்டரை மணித்தியாலங்கள் நீ டித்த ம ழையினால் வவுனியா – மன்னார் வீதி , நூலக வீதி , வைரவப்புளியங்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் வெள்ளநீர் வீதிகளில் தே ங்கி நி ற்பதுடன் தா ழ்நில பிரதேசங்களும் நீரில் மூ ழ்கியுள்ளன. வடிகான்கள் சீர் செய்யப்படாமையாலேயே மழை நீர் வீதியில் தேங்கி நிற்பதினை அவதானிக்க கூடியதாகவுள்ளது.

குறிப்பாக வவுனியா மாவட்டத்தில் க டும் வெ ப்பநிலை காரணமாக கு டிநீ ருக்கு ப லத்த த ட்டுப்பாடு நிலவிய வேளையில் மழை பெ ய்தமையினால் பொதுமக்களும் நன்மையடைந்துள்ளனர்.

hey