யாழில் மற்றுமொரு கொ ரோ னா நோ யாளி அடையாளம் காணப்பட்டார்!பலாலி த னிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் இருந்த ஒருவருக்கு கொ ரோ னா தொ ற்று ஏற்பட்டுள்ளமை க ண்டறியப்பட்டுள்ளது.

யாழ். போதனா வை த்தியசாலையின் பணிப்பாளர் வைத்தியர் த.சத்தியமூர்த்தி இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், யாழ். போ தனா வைத்தியசாலையில் இன்று 68 பே ருக்கான பரி சோத னைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இவர்களில் பலாலி த னிமை ப்படுத்தல் நிலையத்தில் இருந்த ஒருவருக்கு கொ ரோனா தொ ற்று ஏற்பட்டுள்ளமை க ண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

எனினும், அவர் எந்த இடத்தைச் சேர்ந்தவர் என்ற தகவல்கள் இதுவரை தெரியவரவில்லை.

இதேவேளை, இன்றைய தினம் ப ரிசோத னைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களின் விபரங்கள்,

போதனா வைத்தியசாலை விடுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் – 8 பேர்.

யாழ். போ தனா வைத்தியாலை வி டு தியில் சேர்க்கப்பட்டவர்கள் – 8 பேர்

போதனா வைத்தியசாலை வெ ளிநோ யாளர் பிரி வில் சேர்க்கப்பட்டவர்கள் – 3 பேர்.

பலாலி த னிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டவர்கள் – 45 பேர்.

யாழ். பிராந்திய சு காதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகம் – 9 பேர்.

நல்லூர் சுகாதார வை த்திய அ திகாரி பிரிவு – ஒருவர்.

சண்டிலிப்பாய் சு காதார வை த்திய அ திகாரி பிரிவு – ஒருவர்

ஆதார வை த்தியசாலை பருத்தித்துறை – ஒ ருவர்.

hey