12 வயது சிறுமியை ஒரே மாதத்தில் இரண்டு ஆண்களுக்கு தி ருமணம் செய்து வை த்த தங்தை: வெளிவரும் ப கீர் ச ம்பவம்கென்யாவில் 12 வயது சி றுமி ஒரு மாத காலத்திற்குள் இரண்டு ஆண்களுடன் பெற்றோர் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்ட நிலையில், அதிகாரிகளால் மீ ட்கப்பட்டுள்ளார்.குறித்த சி றுமியின் தந்தை, தலைநகர் நைரோபியின் மேற்கே நரோக் பகுதியில், 51 வயதான ஒருவரை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி க ட்டாயப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆனால் அங்கிருந்து தப்பிய அந்த சிறுமி 35 வயதான நபருக்கு மணம் முடித்து வைக்கப்பட்டார்.இதனிடையே தகவல் அறிந்து, சி றுவர் உரிமை ஆர்வலர்கள் மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகளால் மீ ட்கப்பட்டுள்ளார்.கென்யாவை பொறுத்தமட்டில், 18 வயதிற்குட்பட்ட ஒருவரை திருமணம் செய்வது என்பது கு ற்றச்செ யலாகும்.

கொ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்றுநோ யால் வறுமை மற்றும் பள்ளிகள் மூ டப்பட்டுள்ளது குழந்தை திருமண வழக்குகளை அதிகரிப்பதில் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

சில குடும்பங்கள் பல நாட்களாக க டும் ப ட்டினியுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இரண்டு அல்லது மூன்று மா டுகளை வ ரதட்சணையாகப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அமையும்போது, இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளில் பெற்றோர்கள் ஈடுபடுவதாகவும் அதிகாரிகள் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

நரோக் கவுண்டியில் வசிக்கும் மாசாய் சமூகத்தினரிடையே வயதுக்குட்பட்ட சி றுமிகளை திருமணம் செய்வது வழக்கமாக கண்டுவருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.மா சாய் சி றுமிகள் பெற்றோர்களால் வருவாய் ஈட்டும் பொருளாகவே கருதப்படுகிறார்கள், மேலும் கா ல்நடைகளுக்கு ஈடாக தந்தையால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஆ ணுடன் திருமணம் செய்து வைக்கப்படுகிறார்கள்.

அரசாங்கம் குறித்த பா ரம்பரியத்தை மு றியடிக்க முயன்று கொ ண்டிருக்கிறது, ஆனால் தற்போதுள்ள ச ட்டங்களை சரியாக அ முல்படுத்தாததால் அது இன்னும் ஓரளவு வளர்கிறது.தொடர்புடைய 12 வயது சி றுமிக்கு வரதட்சணையாக அந்த 51 வயது நபர் நான்கு மா டுகளை வழங்க முன்வந்துள்ளார்.

ஆனால் சி றுமி இந்த திருமணத்திற்கு எ திர்ப்பு தெரிவிக்கவே, அவரது ஆண் உறவினர்களால் க டுமையாக க்கப்பட்டார் என உள்ளூர் பத்திரிகைகள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன.இந்த வி வகாரம் தொடர்பில் பேசிய சி றுமி, அந்த திருமணத்தில் இருந்து நான் நான் த ப்பித்தேன், ஆனால் குடும்ப உறுப்பினர்களால் த ண்டிக்கப்ப டுவேன் என்ற ப யத்தில் என் தந்தையின் வீட்டிற்கு திரும்பிச் செல்ல முடியாததால், திருமணமான 35 வயதுடைய ஒருவருடன் நான் ஓ டிவிட்டேன் என்றார்.

ஆனால் சி றுமியின் தந்தை இந்த தகவல் அறிந்து, சி றுமியை வ லுக்க ட்டாயமாக மீட்டு வந்து அந்த 51 வயது நபரிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.இந்த நிலையிலேயே அதிகாரிகள் தரப்பு சி றுமியை மீ ட்டுள்ளது. அந்த 51 வயது நபர் பொலிசாருக்கு பயந்து த லைம றைவாகியுள்ளார்.

தற்போது த லைம றைவாகிவிட்ட தந்தை மற்றும் சி றுமியை திருமணம் செய்த இரண்டு நபர்களையும் பொலிசார் தே டி வருகின்றனர் என்று உள்ளூர் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.கு ற்றம் நி ரூபிக்கப்பட்டால், அவர்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சிறைக்கு அனுப்பப்படலாம் அல்லது 1 மில்லியன் கென்ய ஷில்லிங் வரை ($ 10,000) அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

hey