மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை க ழு த்தை நெ றி த்து கொ லை செய்த தந்தை… உ றவினர்களுக்கு போ ன் செய்து கூறிய உண்மை!கொ ரோ னா காலத்தில் லாக்டவுன் காரணமாக க டை யை திறக்க முடியாத நபர் ஒருவர், க டன் அ டைக்கமுடியாமல் குடும்பத்தினை கொ லை செய் துவிட்டு தானும் த ற் கொ லை செய் துகொண்டுள்ளது அ திர்ச் சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ம ராட்டிய மாநிலம் சோலாப்பூரை சேர்ந்தவர் அமோல் ஜக்தீப் (37). இவர் மனைவி மயூரி (27). இந்த தம்பதிக்கு ஆதித்யா மற்றும் ஆயுஷ் என்ற இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

உணவகம் வந்த அமோல் அதிகளவில் க டன் வாங்கி விட்டு அதை தி ருப்பி செலுத்த முடியாமல் திணறி வந்துள்ளார்.

மேலும் கொ ரோ னா ஊ ரட ங்கு என்பதால் உணவகத்தினை தி றக்கமுடி யாமலும், தொ ழிலில் ந ஷ்டம் அடைந்துள்ளார். இதனால் மிகு ந்த ம ன அ ழுத் தத்தில் இருந்த அமோல் நேற்று தனது மனைவி மற்றும் கு ழந்தை களை க ழுத் தை நெ ரித்து கொ லை செய்து வி ட்டு தனது உற வின ர்களுக்கு போன் செய்து கூறியுள்ளார்.

இதை கேட்டு அ திர் ச்சி யடைந்த உற வின ர்கள் அவர் வீட்டுக்கு வந்த போது மேலும் அ திர்ச் சியடை ந்தனர். காரணம் அமோலும் தூ க் கி ட்டு த ற் கொ லை செய்து கொண்டது தெரிய வந்தது.

தகவல றிந்த பொ லி சார் தற்போது தீ வி ர வி சார ணை யை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey