நள்ளிரவில் காதலியை பார்க்க சுவர் ஏறி கு தித்த இளைஞனுக்கு கா த்தி ருந்த அ திர் ச்சி!நள்ளிரவில் காதலியை பார்க்க சுவர் ஏறி கு தித்த இளைஞனுக்கு கா த்தி ருந்த அ திர் ச்சி!

தமிழகத்தில் காதலியைப் பார்ப்பதற்கு நள்ளிரவில் காதலன் சுவர் ஏறி கு தித்த தால், அவர் 75 அடி ஆ ழமு ள்ள கி ணற் றில் வி ழுந் து சி க்கிக் கொ ண்டார்.

சென்னை அம்பத்தூரை சேர்ந்த ஜிலான் என்னும் 22 வயது இளைஞர் டிப்ளமோ படித்து முடித்துவிட்டு அதே பகுதியில் உள்ள செல்போன் கடையில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.

இவர் தனது கடைக்கு வரும் அதே பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரை காதலித்து வந்துள்ளார். தற்போது கொ ரோ னா ஊ ரடங் கால் கடைகள் தி றக்க ப்படா ததால் காதலியை பார்க்க முடியாமல் ஜிலான் மிகவும் க ஷ்டப்ப ட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு தன்னுடைய நண்பரின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்திற்கு சென்றுவிட்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்த ஜிலான், தி டீரெ ன காதலியின் வீட்டருகே வந்தபோது அவருக்கு காதலியின் ஞா பகம் வந்துள்ளது.

இதனால் சுவர் ஏறி கு தித் து உள்ளே செல்ல முயற்சிசெய்தபோது பக்கத்து வீட்டில் வசிப்பவர்கள் பார்த்து திருடன் என நினைத்து கூச்சலிட்டுள்ளனர்.

இதனால் பீ தியில், ஜிலான் அங்கிருந்து த ப்பி த்து ஓ ட நினைத்து, இரவு நேரத்தில் கிணறு இருப்பது தெரியாமல், 75 அடி ஆழமுள்ள பராமரிக்கப்படாத கி ணற்றில் வி ழுந்து வ சமா க சிக்கிக்கொண்டார்.

கிணற்றில் தண்ணீர் ஏதும் இல்லாமல் வறண்டு போயிருந்ததால் உ டலில் கா யங்க ள் ஏற்பட்டுள்ளது. கிணற்றில் இ ருந்து தப் பிப்ப தற்கா க ச த்த ம்போ ட்டு உதவி கேட்டுள்ளார்.

காதலனின் கூச்சலை கேட்ட காதலி மற்றும் அவரின் பெற்றோர் வந்து பார்க்கும்போது ஜிலான் பராமரிப்பு இல்லாத பா ழுங் கி ணற்றில் வி ழுந் து உ யிரு க்கு ஆ பத் தான நி லையில் இருப்பது தெ ரியவந் தது.

உடனடியாக அக்கம்பக்கத்தினர் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள தீ யணைப் பு படையினருக்கு த கவல் கொடுத்தனர்.

ச ம்ப வ இ டத் திற்கு வி ரைந்து வ ந்த தீ யணைப் பு படையினர், ஜில்லானை கி ணற் றில் இருந்து மீ ட்ட னர். உடலில் அதிகமான உ ள்காய ங்க ளுட ன் மீ ட்கப்ப ட்ட ஜிலான் அம்பத்தூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சி கிச்சைக் காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

hey