ஒரே வாரத்தில் 3 நோ யாளர்கள்! ஸ்ரீலங்கா மக்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட எ ச்சரிக்கைநாட்டில் கடந்த வாரம் மூன்று ம லேரியா நோ யாளர்கள் அடையாளங் காணப்பட்டுள்ளனர் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதற்கமைய இந்த வருடத்தில் இதுவரை 13 பேர் ம லேரியா நோ யினால் பீடி க்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய ம லேரியா ஒ ழிப்பு இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த வாரம் அடையாளங் காணப்பட்டுள்ள ம லேரியா நோ யளர்கள் மூன்று பேரில் ஒருவர் தம்புள்ளை – பெல்வெஹெர த னிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் இனங்காணப்பட்டுள்ளார்.

இரத்தினபுரி பகுதியை சேர்ந்த குறித்த நபர், மடகஸ்காரில் இருந்து நாடு திரும்பி தனிமைப்படுத்தல் மையத்தில் த னிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தவர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏனைய இரண்டு ம லேரியா நோ யாளர்களும் தம்பதிவ யாத்திரை சென்று நாடு திரும்பியவர்கள் என்பதுடன் அவர்கள் இவ்வாறு யாத்திரை செ ன்று 10 மாதங்களுக்கு பின்னர் ம லேரியா நோ யினால் பீ டிக்கப்பட்டுள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.

குறித்த இருவரும் இரத்தினபுரி மற்றும் கலவானை மற்றும் மொனராகலை ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் தற்போது ம லேரியா நோ ய் மு ற்றாக ஒ ழிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆபிரிக்க நாடுகள் மற்றும் குறிப்பாக இந்தியாவில் இருந்து வருகை தரும் நபர்களே ம லேரியா நோ யினால் பீ டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய ம லேரியா ஒ ழிப்பு இயக்கத்தின் பணிப்பாளர், மருத்துவர் பிரசாத் ரணவீர சு ட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

மேலும் மக்கள் இது தொடர்பில் மிகவம் அ வதானமாக இருக்க வேண்டும் என்று எ ச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

hey