பொலிஸார் வி டுத்துள்ள அறிவித்தல்..! மு கக் கவசம் அணியாதவர்கள் கை து செய்யப்படுவார்கள்..! மக்களே அ வதானம்உலகில் பல நாடுகளில் கொ ரோ னா வை ர ஸ் 2ம் அலை, 3ம் அ லையாக ஆரம்பித்திருக்கின்றது. இந்நிலையில் இலங்கையிலும் கொரோனா ஆ பத்து மு ற்றாக நீ ங்கி யிருக்கவில்லை.

இந்நிலையில் சு காதார நடைமுறைகளை பேணி நடந்து கொள்வது இப்போதும் க ட்டாயமாக்கப்பட்டிருப்பதாக பொலிஸ் பேச்சாளர் பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹண கூறியிருக்கின்றார்.

அவ்வாறு உரிய சுகாதார முறைமைகளை கையாளாத அனைவரையும், நோ ய் த டு ப்பு மற்றும் த னிமைப்படுத்தல் கட்ட ளைச் சட்டத்தை மீறியதாக அச்சட்டத்தின் கீ ழும் கு ற்றவியல் சட்ட த்தின் கீழும் கை து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

எனவும் அவர் எ ச்சரிக்கை விடுத்தார். பொலிஸ் தலைமையகத்திலிருந்து நேற்று மாலை ஊடகங்களுக்கு விஷேட அறிவித்தல் ஒன்றினை விடுத்தார். இதன் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார்.

இதன் போது அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது,

இலங்கையில் கொ வி ட் 19 தொ ற்று அபா யம் முற்றாக இன்னும் நீ ங்கவில்லை. கடந்த மூன்று மாதங்களாக உரிய சு கா தார ந டைமுறைகளை பேணி கொ ரோ னா தொ ற்றை கட்டுப்படுத்த
மக்கள் வழங்கிய ஆதரவை தொடர்ந்தும் வழங்க வேண்டும்

அந்த 3 மாதங்களில் மக்கள் பின்பற்றிய சு காதார பழக்க வழக்கங்களை தொடர்ந்தும் நிரந்தரமாக பின்பற்ற முன்வர வேண்டும்.குறிப்பாக சவர்க்காரம் இட்டு கை கழுவுதல்,

சமூக இடைவெளியை பேணல் மற்றும் முகக் கவசம் அணியுதல் ஆகியவற்றை தொடர்ந்தும் பின்பற்றல் வேண்டும்.நாட்டில் சு காதார அறிவுறுத்தல்களை மீ றி செ யற்படுவோருக்கு எதிராக நாம் நோ ய் த டுப்பு, த னிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழும்,

கு ற்றவியல் ச ட்டத்தின் கீழும் நடவடிக்கை க ண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்துவோம். எனவே உரிய சு காதார நடைமுறைகளை பின்பற்றவும்.’ என பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹன கூறினார்.

hey