ஒருமுறை செய்து பாருங்கள் தைராய்டு, தொ ப்பை, பி ரசவத்திற்கு பின் வந்த தொ ங்கிய தொப்பை குறைந்துவிடும்எந்நேரமும் தூக்கம் தூ க்கமா வருது, அடிக்கடி எதையாவது மறந்துட்டு முழிக்கிறேன், கொஞ்சம் தான் சாப்பிடறேன்.. உ டம்புல அதிகமாக வெயிட் போடுது, ரொம்ப சோர்வா இருக்கு, அதோட சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட டென்ஷன், எ ரிச்சல் வந்து படப்படப்பா இருக்கு, என்னை பாத்தா எனக்கே பு டிக்கல.. இந்த அ றிகுறிகள் இருந்தால் தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்துக் கொள்வது அவசியம்.என்டோகிரைன் சு ரப்பிகளில் ஏற்படும் பி ரச்சனைகளை தை ராய்டு நோ ய் என்று அழைக்கிறோம். இது மிகவும் சகஜமான ஒரு நோ யாகும். ப யப்படவோ அச்சப்படவோ தேவையில்லை.உலகம் முழுதும் 200மில்லியன் பேர்களுக்கு தைராய்டு நோ ய் உள்ளது. கடந்த மே மாதம் 25ஆம் தேதி உலக தை ராய்டு தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது.

இந்த தைராய்டு பி ரச்சினைக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து சாப்பிட வேண்டும் என்று பலர் நினைத்து கொள்கிறார்கள். இல்லவே இல்லை.ஆ யுர்வேதம்/ஹோமி யோ/சித்தா ம ருந்திலிருந்து 3லிருந்து 6மாதம் வரை அவரவர் அளவுக்கேற்ப ம ருந்து எடுத்துக் கொண்டால் மேல் சொன்ன வி யாதிகளை அனைவரும் தவிர்க்கலாம்.

தைராய்டு பெண்களின் த லையாய பி ரச்னையாக மாறிவருகிறது. ஆனால், ஆண்களுக்கு மிகக்குறைந்த அளவிலேயே பா திப்பை ஏற்படுத்துகிறது.இது நோ ய்க் கி ருமிகளால் தா க்கப்படுவதில்லை அயோடின் குறைவே இதற்குக் காரணம்.க ழுத்தில் மூ ச்சுக் குழலின் கீழே காணப்படும் தை ராய்டு சு ரப்பிகள் உற்பத்தி செய்யும் ஹார்மோன்கள் மனித உ டலின் இ யக்கத்தில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. அயோடின் ஏற்ற இ றக்கம் இந்த சு ரப்பிகளின் செயல்பாட்டை பா திக்கிறது. இதனால் தை ராய்டு நோய் ஏற்படுகிறது….

தைராய்டு கு றைபாடு காரணமாய் பெண்கள் ப ருவமடையும் வயது தள்ளிப் போக நேரிடலாம், குறைந்த வயதிலேயே வயதுக்கு வருவதும் உண்டாகலாம் என ம ருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.இன்றுள்ள சூழ்நிலைக்கு 100 க்கு 90 பேருக்கு தை ராய்டு பி ரச்சினை உள்ளது. உ டல் வெயிட் போடுகிறது என்று தெரிந்தவுடன் முதலில் தை ராய்டு டெ ஸ்டு எடுத்து பார்த்துவிட்டு தைராய்டு இல்லையென்றால் வெயிட் குறைவதற்கு எந்த சி கிச்சை நல்லது? என்று தேர்வு செய்து வெயிட்டை குறைப்பது நல்லது.

தைராய்டு டி.எஸ்.எச் அளவு அதிகமாக உள்ளது என்று தெரிந்தவுடன் தைராய்டு குறைய ட்ரீட்மெண்ட எடுக்க வேண்டும். டி.எஸ்.எச் அளவு ர த்தத்தில் அதிகமானால் ஹை தைராய்டு (அதிகமான தைராய்டு), கம்மியானால் லோ தைராய்டு உ டலில் அ யோடின் சத்து கு றைந்தால் வீ க்கம் வேறு வந்து விடும்.

சில சமயம் சிறு, சிறு க ட்டிகள் தோன்றி கேன்சரா என்று ப யம் ஏற்படும். கட்டிகள் என்ன என்பதை ஸ்கேன் மூலம் பார்த்து தெரிவுப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.சரி வாருங்கள் தைராய்டு, தொ ப்பை, பி ரசவத்திற்கு பின் வந்த தொ ங்கிய தொ ப்பை என்பவற்றை எப்படி குறைப்பது என்பதை இப்போது பாப்போம்

hey