இலங்கையில் பால் பக்கட்டின் விலையும் அதிகரிப்புநாட்டில் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற பால்மா மற்றும் உள்நாட்டுப் பால்மா பக்கட்டுக்களின் விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து சந்தையிலுள்ள பசும்பால் மற்றும் பக்கட்டுக்களில் அடைக்கப்பட்ட பால் விலையும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி பால் பக்கட்டின் விலை 07 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மில்க்கோ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.இன்று பகல் இந்த அறிவிப்பை குறித்த நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

இதேவேளை பால் பண்ணை விவசாயிகளின் செலவுகள் அதிகரித்திருப்பதால் லீட்டருக்கான விலையும் உயர்ந்துள்ளதாக அந்நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

hey