க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகல்விப் பொது தராதர உயர்தரப் பரீட்சை

கல்விப் பொது தராதர உயர்தரப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்ப ப த்திரங்களை மாத்திரம் அனுப்பி வைப்பதற்கு அ திபர் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இந்த விண்ணப்ப பத்திரங்களை எதிர்வரும் 21ஆம் திகதிக்குள் அனுப்பி நி றைவு செய்வதற்கு தீ ர்மானித்துள்ளதாக அந்த சங்கத்தின் தலைவர் நிமல் மு துன்கொட்டுவ தெரிவித்துள்ளார்.

எவ்வாறாயினும் 5ஆம் தர பு லமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கான வி ண்ணப்ப பத்திரங்களை அனுப்புவதற்கான எந்தவொரு தீர்மானமும் எடுக்கப்படவில்லை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

hey