இலங்கையின் வானிலையில் இன்று பல இடங்களில் மழை பெய்யும் சாத்தியம்இலங்கையின் வானிலையில்

இலங்கையின் வானிலையில் இன்று பல இடங்களில் மழை பெய்யும் என்று எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது.

சப்ரகமுவ மற்றும் மேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல இடங்களில் மழை பெய்யும் என்று வானிலை மையம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.

வடக்கு, வட-மத்திய, ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பிற்பகல் 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

hey