பொதுமக்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள எ ச்சரிக்கை! தொ ற்றுநோ யியல் பிரிவு விடுத்துள்ள அறிவிப்புநாட்டில் அண்மைக்காலமாக மீண்டும் டெ ங்கு நோ ய் தலைதூக்கியுள்ளதாக தொ ற்றுநோ யியல் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.இதனால் பொதுமக்கள் தமது சுற்றுப்புறச் சூழலை து ப்பறவாக வைத்திருக்குமாறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

நாட்டில் கடந்த 9 மாதங்களில் 12 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டெ ங்கு நோ யாளர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தொற்றுநோயியல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரையான 10ஆம் திகதி வரை நாடு முழுவதும் 12,102 டெ ங்கு நோ யாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

கொழும்பு, கம்பஹா ம்ற்றும் களுத்துறை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து 4 ,828 டெ ங்கு நோ யாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.இதேவேளை, அதிக எண்ணிக்கையிலான (2,994 பேர்) டெ ங்கு நோ யாளர்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ளனர்.

hey