பொதுத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறும்தேர்தலைப் பி ற்போடும் தேவை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு இ ல்லை எனத் தெரிவித்துள்ள தே ர்தல்கள் ஆ ணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஆலோசனைகளுக்கமைய பொதுத் தேர்தல் விரைவில் ந டாத்தப்படுமெனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற ஊ டகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்துத் தெரிவித்த போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

தற்போது ஆணைக்குழு சார்பில் முன்னிலையான ஜனாதிபதி ச ட்டத்தரணிகள் மூலமாக இந்த மாதம் -20 ஆம் திகதி தேர்தலை நடாத்த முடியாது என நீதிமன்றத்துக்கு அறிவித்துள்ளோம்.

தேர்தலை ந டாத்துவதற்குப் பொருத்தமான தினத்தைத் தீர்மானிப்பது தொடர்பில் சட்ட ரீதியான த டைகள் ஆணைக் குழுவுக்கு ஏற்படுத்தாவிட்டால் வேறு தினத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கான வாய்ப்புக்கள் உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் சு ட்டிக் கா ட்டியுள்ளார்.

hey