தமிழர் பிரதேசத்தில் வயல்வெளியில் மின்னல் தா க்கம் காரணமாக மூன்று விவசாயிகள் ப லிமுல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் தண்ணிமுறிப்பு வயல்வெளியில் மின்னல் தா க்கம் காரணமாக மூன்று விவசாயிகள் உ யிரிழந்துள்ளனர்.

குறித்த பகுதியில் விவசாய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்த மூன்று விவசாயிகளே மின்னல் தா க்கம் காரணமாக உ யிரிழந்துள்ளனர்.

சம்பவத்தில் குமுழமுனை மேற்கு பகுதியைச் சேர்ந்த 35 வயதுடைய கணபதிப்பிள்ளை மயூரன், குமுழமுனை மத்தி பகுதியைச் சேர்ந்த 34 வயதுடைய சுவர்னன், வற்றாப்பளை பகுதியைச் சேர்ந்த 46 வயதுடைய சுஜீவன் ஆகிய குடும்பஸ்தர்களே இவ்வாறு உ யிரிழந்தவர்களாவர்.

hey