வவுனியாவிலிருந்து வடமாகாணம் முழுவதும் சேவையில் ஈடுபடும் இ.போ.ச : ம ட்டுப்படுத்தப்பட்ட உள்ளுர் சேவைகளும்வவுனியா புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு ம ட்டுப்படுத்தப்பட்ட உள்ளுர் சேவைகளிலும் மற்றும் வடமாகாணம் முழுவதும் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்துகள் சேவையில் ஈடுபடுகின்றன.

கொ விட் – 19 கார ணமாக சு காதார நடைமுறைகள் பின்பற்றி வவுனியாவிலிருந்து வடமாகாணத்திற்குட்பட்ட யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, மன்னார், முல்லைத்தீவு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கிடையிலும் பாலமோட்டை , போகாஸ்வேவ , வீரபுரம் ஊடாக செட்டிக்குளம் , பூவரசங்குளம் ஊடாக மெனிக்பாம் ஆகிய உள்ளூர் சேவைகளும் இடம்பெறுவதுடன்,

அரச, தனியார் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பாஸ் உள்ளோர் மட்டுமே பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்டதுடன் பேரூந்துகளில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பயணிகளுடன் சு காதார நடைமுறைகள் பின்பற்றியே சேவைகள் இடம்பெறுகின்றன.

குறிப்பாக பேருந்துகளில் ஆ சன ஒதுக்கீடு நடைமுறைகள் பி ன்பற்றப்படுவதுடன் அனைவரும் மு கக்கவசம் அணிந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey