பெரும் ஆ பத்தாக மாறிவரும் எலி கா ய்ச்சல்! இலங்கையர்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள எ ச்சரிக்கை



லெப்டோஸ்பிரோசிஸ் என அழைக்கப்படும் ஒரு வித கா ய்ச்சலால் பா திக்கப்பட்ட நோ யாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் சுகாதார அமைச்சு எலி கா ய்ச்சல் குறித்து எ ச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சுகாதார அமைச்சின் தலைமை தொ ற்று நோ யியல் நிபுணர் வைத்தியர் சுதத் சமரவீர இது குறித்து எ ச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதுடன், மழைக்காலம் காரணமாக எலி கா ய்ச்சல் அதிகரிக்கும் அ பாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.

தற்போது இலங்கையில் 6,096 லெப்டோஸ்பிரோசிஸ் நோயாளிகள் இருப்பதாகவும், லெப்டோஸ்பிரோசிஸின் விளைவாக இலங்கையில் 70 இ றப்புகள் பதிவாகியுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் லெப்டோஸ்பிரோசிஸ் நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளதாகவும், இலங்கையில் உள்ள 1396 லெப்டோஸ்பிரோசிஸ் நோ யாளிகளில் 1341 பேர் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எனவும் அவர் சு ட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

அனுராதபுரம், கேகாலை, களுத்துறை மற்றும் பொலன்னறுவை ஆகிய மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களும் இதில் அடங்குவதாக வைத்திய நிபுணர் சுதத் சமரவீர மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

hey