வவுனியாவில் போக்குவரத்துக்கு இடையூராக காணப்பட்ட 40க்கு மேற்பட்ட கட்டாக்காலி மாடுகள் நகரசபையினரால் பிடிப்புவவுனியா நகரசபைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வீதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கட்டாக்காலி மாடுகளினால் தி னசரி வீதி வி பத்துக்கள் ஏற்படுவதுடன் போ க்குவரத்துக்கும் இ டையூராக காணப்பட்டு வந்த நிலையில் 40க்கு மேற்பட்ட க ட்டாக்காலி மாடுகளை வவுனியா ந கரசபையினர் பிடித்துள்ளனர்.

வவுனியா நகரசபையினரால் நேற்றையதினம் (11.05.2019) இரவு 10 மணி முதல் இன்று (12.05.2019) அதிகாலை 4 மணிவரை வவுனியா நகரசபையினரால் வவுனியா நகர் , பட்டாணிச்சூர் , வேப்பங்குளம் , பண்டாரிக்குளம் , திருநாவற்குளம் , கோவிற்குளம் போன்ற பகுதிகளில் 40க்கு மேற்பட்ட க ட்டாக்காலி மா டுகள் பி டிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிடிக்கப்பட்ட மாடுகள் வவுனியா நகரசபை வளாகத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பி டிக்கப்பட்ட மா டுகளில் த ண்டப்பணம் செலுத்தி பெற்றுக்கொண்ட மா டுகளும் உ ள்ளடங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மாட்டின் உரிமையாளர்கள் பிடிகூலி 600ரூபா, த ண்டம் 1000ரூபா, ஒர் நாள் பராமரிப்பு செலவு 300 ரூபா ஆகியவற்றினை செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ள முடியுமெனவும் பராமரிப்பு செலவு நாளாந்தம் 300ரூபா வி திக்கப்படுமென நகரசபையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

hey