மன்னாரில் ப துக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பெருந்தொகை மஞ்சள் க ட்டிகள் மீட்புமன்னார் – பெரிய கரிசல் பகுதியில் ப துக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு தொகுதி மஞ்சள் கட்டி மூட்டைகளை பேசாலை பொலிஸார் நேற்றையதினம் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

பேசாலை விசேட புல னாய்வுத்து றைக்கு கிடைக்கப் பெற்ற இர கசிய தகவலின் அடி ப்படையில் குறித்த மஞ்சள் மூ ட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

சிறிய ரக லொறி ஒன்றிலிருந்து குறித்த மஞ்சள் கைப் பற்றப்பட்டுள்ளதுடன், சந்தேக நபர்கள் யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை.

சுமார் 1024 கிலோ 200 கிராம் மஞ்சள் மூடைகள் இவ்வாறு பொ லிசாரினால் கை ப்பற்றப்பட்டுள் ளன.

hey