ஆ யுதம் தூ க்கியதால் பி ரபாகரனை ஏற்கமாட்டேன்; சிங்களவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்வது அதிர்ஷ்டம்: சுமந்திரன்!ஆ யுதப் போ ராட்டத்தை ஒருநாளும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மா ட்டேன். ஆ யுதம் தூ க்கியதால் பி ரபாகரனையும் நான் ஏ ற்றுக்கொ ள்வதில்லை. 5 வயதில் இருந்து சி ங்களவர்களுடன் வாழ்ந்து பழகிய நான், அவர்களுடன் வாழ்வதை அதிர்ஷ்டமாக கருதுகிறேன் என தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம்.ஏ.சுமந்திரன்.

சிங்கள தொலைக்காட்சியொன்றிற்கு வழங்கிய நேர்காணலில் இந்த அதிர்சசி கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

த மிழீழ வி டுதலைப் பு லிகள் ஆ யுதம் ஏ ந்தியதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளப் போ வதில்லை. அதை அனுமதிக்கவும் போவதில்லை. அதை நான் யாழ்ப்பாணத்திலும் கூறுவேன். வேறு எங்கும் கூறுவேன். இதை கூறுவதால் எனக்கு அங்கு எ திர்ப்பும் உள்ளது.

அவர் எங்களிற்காக போ ராடியவர். அவரை ஏன் ஏற்கவில்லை என பலரும் கேட்கிறார்கள். அவர் ஆ யுதம் ஏ ந்தியதை ஒருநாளும் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவ தில்லையென்பதாலேயே அதனை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை.

என்னுடைய 5 வயதில் இருந்து கொழும்பிலேயே வாழ்கிறேன். எனக்கு கொழும்பில் பல சிங்கள நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். அதனால் சிங்கள மக்களுடன் வாழ்வது மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்றே கூறுகிறேன்.

இலங்கை தேசியக் கொ டியை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். எமது க ட்சியில் நானும் சம்பந்தனும் மாத்திரமே தேசிய கீதத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என நினைக்கிறேன்.

தெற்கில் இதை கூறிவிட்டு, வடக்கில் நான் வேறுவிதமாக பேசுவதில்லை. இதையேதான் அங்கும் பேசுகிறேன். இதனால்தான் ஒரு பகுதியினர் எனக்கு எ திராக செயற்படுகிறார்கள்.

இம்முறை தேர்தலில் ஒரு இலட்சத்திற்கும் அதிகமான விருப்பு வாக்கை பெ ற்று வெற்றியடைவேன் என்றார்.

hey