வவுனியாவில் இரவு நேர சோ தனையில் 49 சாரதிகளுக்கு எ திராக சட்ட நடவடிக்கை



வவுனியா நகர்ப்பகுதியில் நேற்று நள்ளிரவு முதல் இன்று அதிகாலை வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட 4மணி நேரவீதி சோ தனை நடவடிக்கையின் போது வி திமு றைகளை மீ றி வாகனம் செலுத்திய 49 சாரதிகளுக்கு எ திராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வவுனியா போக்குவரத்து பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரி திஸாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் .

இவ்விடயம் குறித்து மேலும் கருத்துத் தெரிவிக்கும்போது ,

நேற்று இரவு 11 மணியிலிருந்து இன்று அதிகாலை 3 மணிவரையிலும் வவுனியா நகர்ப்பகுதியில் விஷேட வீதி சோ தனை நடவடிக்கை போ க்குவரத்துப் பொ லிசாரால் முன்னெடுக்கப்பட்டது .

இவ் விஷேட நடவடிக்கையில் 28 பொ லிசார் கட மையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வி திமு றைகளை மீ றி வா கனம் செலுத்திய 49 சா ரதிகளுக்கு எ திராக ந டவடிக்கை எ டுக்கப்பட்டுள்ளது .

முக்கியமாக ம து போ தையில் ஆறு சாரதிகளும் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் இன்றி வாகனம் செலுத்த மூன்று பே ருக்கு எ திராக எதிர்வரும் 16 ஆம் திகதி நீ திமன்றத்தில் வ ழ க்குத் தா க்கல் செ ய்யப்பட்டுள்ளதுடன்

ஏனைய 40 பேர் த லைக்கவசம் , கைத்தொலைபேசி பாவனை , கா ப்பு றுதி ப்பத்திரம் மோ ட்டார் ஆவணம் இன்றியும் போன்ற ஏனைய கு ற்றங்களுக்காக அவர்களிடம் த ண்டப்ப ணம் அறி விடப்பட்டுள்ளது .

இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நகரில் முன்னெ டுக்கப்படவுள்ளது சா ரதிகள் பொ துமக்கள் பொ லிசாருக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு மே லும் தெரிவித்துள்ளார் .

hey