கொழும்பில் கழுவி விற்பனை செய்யப்படும் முகக் கவசங்கள்! பொது மக்களுக்கு எ ச்சரிக்கைகொழும்பில் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமற்ற வகையில் விற்பனை செய்யப்பட்ட பெருந்தொகை முக க்க வசங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

மத்திய கொழும்பு சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகள் அலுவலகத்திற்கு கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய, மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பின் போது மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாத 3128 முகக் கவ சங்கள் சீ ல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்று பிற்பகல் கொழும்பு, கோட்டை கட்டடம் ஒன்றில் முகக் கவசங்கள் கா ய வை த்திருந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த இடத்தில் நீல நிறம், வெள்ளை நிறம் மற்றும் KN 95 ரக முகக் கவசங்கள் பாரியளவில் கா ய வை்ககப்பட்டிருந்த நிலையில் க ண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக சுகாதார பரிசோதகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட வி சாரணையில் மழையில் முகக் கவசம் நனைந்து விட்டதாகவும் அதனை இவ்வாறு கா ய வை த்ததாகவும் உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

எனினும் ச ந்தே கத்திற்கமைய வி சாரணைகள் மு ன்னெடுக்கப்படுவதுடன், குறித்த முகக் கவசங்கள் சீல் வை ப்பதற்கு கொண்டு செல்ல நட வடிக்கை மேற்கொளள்ப்பட்டுள்ளது.

நாட்டில் கொ ரோனா வை ரஸ் ப ரவல் காரணமாக முகக் கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டு ள்ளது. இந்நிலையில் இவ்வாறான மோ சடியான செயற்பாடுகளிலிருந்து பொதுமக்கள் எ ச்சரிக்கை யாக இருக்க வேண்டும் என அ றிவு றுத்தப்பட்டுள்ளது.

hey