இலங்கையில் அ றிகு றிகளே இல்லாத கொ ரோனா நோ யாளிகள் க ண்டுபிடிப்புகந்தக்காடு பு னர்வா ழ்வு நிலையத்தில் எவ்வித அ றிகு றிகளும் அற்ற 9 கொ ரோனா நோ யாளிகள் நே ற்று அ டையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பீசீஆர் ப ரிசோ தனைகளின் மூலமே கொ ரோனா தொ ற்றியமை தெ ரியவந்துள்ளதாக பு னர்வா ழ்வு நிலைய ஆணையாளர் தர்ஷன ஹெட்டிஆராச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த தொ ற்றாளர் வெலிகந்த வை த்தியசாலையில் சி கிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன் அவர்களுடன் நெ ருங்கி செயற்பட்ட 12 பேர் சுய தனி மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நேற்றைய தொ ற்றாளர்களுக்கு வெளி நபர் தொடர்புகள் ஒன்றும் இல்லை என குறிப்பிபடப்படுகின்றது.

க ந்தகாடு பு னர்வா ழ்வு நிலையத்தில் இதுவரையில் 649 கொ ரோனா தொ ற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையில் அவர்களில் 634 பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey