இலங்கையில் மாடு வெ ட்ட த டை : அரசாங்கத்தின் அதிரடி நடவடிக்கைஇலங்கையில் மாடுகள் இ றை ச்சிக்காக வெ ட்டப்ப டுவது த டை செய்யப்படவுள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் இன்று காலை நடந்த ஆளுங்கட்சி கூட்டத்தில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்க்ஷ இதற்கான யோசனையை முன்வைத்துள்ளார்.

இதற்கு மாற்றீடாக வெளிநாடுகளில் இருந்து மா ட்டி றை ச்சியை இ றக்குமதி செய்யவும் அ னுமதி வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெரும்பாலும் எதிர்வரும் வரவு செலவு திட்டத்திற்கு பின் இந்த யோசனை அமுல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

hey