வவுனியாவில் தனிமைப்படுத்தலை நிறைவுசெய்தவர்கள் சொந்த இடங்களுக்கு அனுப்பிவைப்பு!வவுனியாவில் த னிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்த 157பேர் சொந்த இடங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொ ரோனா வை ரஸ்தா க்கம் காரணமாக பல்வேறு நாடுகளிலும் பா திக்கப்பட்டுள்ள இலங்கையர்களை நாட்டிற்கு அழைத்துவரும் செயற்பாடுகள் அரசினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

இந்நிலையில் சிங்கப்பூர் நாட்டில் சி க்கித்த வித்த 157 இலங்கையர்கள் விஷேட விமானங்களின் மூலம் நாட்டிற்கு அழைத்துவரப்பட்டு வவுனியா வேலங்குளம் விமானப்ப டை தனிமைப்படுத்தல் மையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்த 157 பேர் தமது சொந்த இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களிற்கு கொ ரோ னா தொ ற்றில்லையென உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழ்களும் வழங்கிவைக்கப்பட்டன.

தனி மைப்படுத்தலை நிறைவு செய்தவர்கள் அவர்களது சொந்த இடங்களான கொழும்பு, காலி,குருநாகல், மாத்தறை அனுராதபுரம் போன்ற இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey