யாழ் சங்குபிட்டி கோ ர வீதி வி ப த்தில் பெ ண் ப ரிதாப ம ரணம்நேற்றைய சங்குபிட்டி கோ ர வீதி வி பத்தில் உ யிரி ழந்தவர் 4 பிள்ளைகளின் தாயான, முன்னா ள் பெண் போ ராளி மீரா (வயது 47) என அ டையாளங்காணப்பட்டுள்ளார்.

யாழ்.சாவகச்சேரி – தனங்களப்பு – அறுகுவெளி – ஐயனார்கோவிலடியில் நேற்று இடம்பெற்ற டிப்பர்- மோட்டார் சைக்கிள் வி பத்தில் முன்னாள் போ ராளியான குடும்பப் பெ ண்ணே உ யிரி ழந்துள்ளார்.

ஒரு காலை போரில் இ ழந்த நிலையில் வாழ்க்கையில் போ ராடி வாழ்ந்த பெண், மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்த உ ரும்பிராய் பகுதியைச் சேர்ந்த 47 வயதுடைய முன்னாள் போ ராளியான துசாந்தி என்ற பெண்ணே உயி ரிழந்தவராவார்.

முன்னாள் போ ராளியான குறித்த குடும்பப் பெ ண் ஒரு காலை இ ழந்தநிலையில் செயற்கைக் கால் பொருத்தியுள்ளார்.

பொலிசார் மேலதிக வி சாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey