சமூக வலைத்தளம் பயன்படுத்தும் இலங்கையர்களுக்கு எ ச்சரிக்கை! அடுத்த இலக்கு நீங்களாக இருக்கலாம்சமூக வலைத்தளங்களில் விளம்பரம் வெளியிட்டு நிதி மோ சடி செய்யும் கு ம்பல் தொடர்பில் கு ற்ற வி சாரணை திணைக்களத்தின் கணினி குற்ற வி சாரணை பிரிவு வி சாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.

கிடைத்துள்ள மு றைப்பாட்டிற்கமைய இந்த வி சாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

பல்வேறு முறை ஊடாக சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தி இந்த நிதி மோ சடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக குற்ற விசாரணை திணைக்களத்தின் கணினி குற்ற விசாரணை பிரிவிடம் தகவல் கிடைத்துள்ளது.

தாய்லாந்தில் தொழில் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக வி ளம்பரம் ப திவிட்டு நி தி மோ சடி மேற்கொள்ளும் குழு தொடர்பில் பாங்ஹொக்கில் உள்ள இலங்கை தூ தரக த்தில் மு றைப் பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு மேலதிகமாக மோட்டார் வாகன சீட்டிழுப்பில் மோட்டார் வாகனம் ஒன்று கி டைத்துள்ளதாக பணம் மோ சடி செய்யப்படுவதாகவும் பொ லிஸ் நி லையத்திற்கு மு றைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பேஸ்புக் ஊடாக அடையாளம் காணப்படும் நபர்களினால் அவ்வாறான பரிசுகள் கிடைத்துள்ளதாகவும் அதனை சுங்க பிரிவில் வி டுவிப்பதற்கு பணம் வைப்பிடுமாறும், திருமண யோசனைகள் முன் வைத்து நிதி மோ சடிகள் மேற்கொள்வதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இவ்வாறு குழுவினர் இணைந்து மேற்கொள்ளும் மோ சடிகளில் சி க்க வேண்டாம் என பொலிஸார் பொது மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

hey