இறங்கினால் அனைவரையும் சி றையில் அ டைப்பேன் ; வயலுக்குள் செல்ல விவசாயிகளுக்கு தடை விதித்த பிக்கு?திருகோணமலை – குச்சவெளிப் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள திரியாய்க் கிராமத்தில் தமிழ் மக்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக விவசாயம் செய்து வரும் ஆயிரம் ஏக்கர் காணிக்குள் செல்ல கிழக்கு தொல்பொருள் செயலணி உறுப்பினரான பிக்கு ஒருவரால் த டைவிதி க்கப்பட்டுள் ளதாக தெரியவருகிறது.

ஆத்திக்காடு, நீரா விக்க ண்டல், பள்ளப்பாவங்கை, பட்டாணிபாதி, பாவலங் கண்டல், கந்தப்பன் வயல் ஆகிய வயல் காணி கள் பு தை பொ ருள் சார்ந்த இட ங்கள் என்ப தாகக் கூறி இந்த மு றை பெ ரும் போ கச் செ ய்கை க்கு மே ற் படி வ யல் காரர் இ றங்க க்கூடாது.

இறங்கினால் அனைவரையும் சி றை யில் அ டைப்பேன் என்று அரிசிமலைப் பிக் கு கூட்டம் போட்டு விவசாயிகளை மி ரட் டியுள்ளார். மி ரட்டிய பி க்கு ஜனாதிபதியால் நிறுவ ப்பட்ட கிழக்கு தொல்பொருள் செயலணியின் உறுப்பினர் ஆவார்.

பிக் குவின் மி ரட் டலால் அ ச்சம டை ந்த வயல் சொந்தக்காரர் தமது வயல்களுக்குச் செல்லாமல் உள்ளனர்.

விவசாயிகள் வயல் செய்வதற்கு யாரும் த டை வி திக்க முடியாது என்பதை வலியுறுத்தும் ஒரு சந்திப்பு திருகோணமலை அரசாங்க அதிபர் அசங்க அபயவர்த் தனவுக்கும், திருகோணமலை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன் மற்றும் அவரது செயலாளர் க.ச.குகதாசன் ஆகியோருக்கும் இடையே நேற்று நடைபெற்றது.

எதிர்வரும் புதன்கிழமை குச்சவெளிப் பிரதேச செயலாளர் பணிமனையில் அனைத்து தரப்பினர்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கூட்டம் நடத்துவதாகவும் அதில் இச் சி க்க லுக்குத் தீர்வு காணப்படுவ தாகவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

இதில் தீர்வுகாண முடியாது போனால் நீதி ம ன்றம் செல்வ தற்கான ஆ யத்தங் கள் ச மகா லத்தில் மேற்கொ ள் ளப்பட்டு வருவதாக சந்திப்பின் போது க.ச.குகதாசன் கூறினார்.

hey