சற்றுமுன் வவுனியாவில் முதியவரை மோ தித்த ள்ளிய பேரூந்து : ப ரிதாபமாக முதியவர் ப லிவவுனியாவில்

வவுனியா புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இன்று (11.08.2010) மதியம் 12.00 மணியளவில் முதியவர் ஒருவர் மீது இலங்கை போக்குவரத்து ச பையின் பேரூந்து ஏ றியதில் முதியவர் ம ரணம டைந்துள்ளார்.

இச் ச ம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருகையில்,

வவுனியா புதிய பேரூந்து நிலையத்திலிருந்து குருநாகல் மாவட்டம் நோ க்கி புறப்பட்ட இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேரூந்து பேரூந்துக்கு முன்பாக நின்ற முதியவரை கவ னிக்காமல் புற ப்பட்டுள்ளது.

இதன் போது பேரூந்து முதியவரை மோ தித்த ள்ளி அவர் மீது ஏ றியுள்ளது. இதனை அவதானித்த பொதுமக்கள் ச த்தமிட்டதினையடுத்து பே ரூந்தின் சாரதி பேரூந்தினை நி று த்தியுள்ளார்.

இச் சம்பவத்தில் ப டுகா யமடைந்த முதியவர் சி கிச்சைகளுக்காக வவுனியா மாவட்ட பொது வை த்தியசா லையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போ திலும் அவர் சி க்சை ப லனின்றி உ யிரிழந்துள்ளார்.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வவுனியா போக்குவரத்து பொ லிஸார் மேலதிக வி சார ணைகளை மேற்கொண்டு வருவதுடன் பேரூந்தின் சாரதியினையும் கை து செய்துள்ளனர்.

hey