வவுனியாவில் 10.30 மணிவரை 27 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுவவுனியாவில்

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் 9ஆவது நாடாளுமன்றத்திற்கு புதிய உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கான பொது தேர்தலின் வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் தற்போது இடம்பெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில் பொதுத் தேர்தலில் முற்பகல் 10.30 மணிவரை வன்னி தேர்தல் தொகுதியில் வவுனியா மாவட்டத்தில 27 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக மாவட்ட செயலக தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளனர்

hey