வவுனியாவில் 119811 வாக்காளர்களுக்கு 141 வாக்களிப்பு நிலையங்கள் அமைப்புவவுனியாவில்

வவுனியா மாவட்டத்தில் 119811 வாக்காளர்களுக்கு 141 வாக்களிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தினர் தெரிவித்தனர்.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

குறித்த வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்கான வாக்குசாவடிகள் மற்றும் வாக்குசிட்டைகள் அனைத்தும் வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இரண்டாயிரத்துக்கு அரச உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பொலிஸார் தேர்தல் கடமையில் ஈடுபடவுள்ளனர்.

மேலும் நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற தேர்தலில் வெளிநாடு தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாத நிலையில உள்ளூர் தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

hey