மீறினால் சு ட்டுத்தள்ளுங்கள் : இலங்கை பொ லிஸாருக்கு விடுத்துள்ள அறிவிப்புவாக்குப் பெட்டிகளை கொ ள்ளையிட முயற்சிக்கும் எவரையும் சு டுங்கள் என தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார்.

கொழும்பில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை கூறியுள்ளார். தொடர்ந்தும் பேசிய அவர்,

வாக்குப் பெட்டிகளை கொண்டு செல்ல வரும் நபரை எடுத்துச் செல்ல வேண்டாம் என முதலில் எ ச்சரியுங்கள். மீ றினால் ஒன்றில் இருந்து பத்து வரை எண்ணி விட்டு சு ட்டு விடுங்கள்.

உயிர் சே தங்கள் ஏற்படும் படியான ச ம்பவங்களாக இ ருந்தால் உடனடியாக சுட வேண்டுமென தெரிவித்துள்ள அவர்,

வாக்குப் பெட்டிகளை கொ ள்ளையிடவரும் நபர்களின் தலையில் து ப்பாக்கியால் சு டுமாறு என்னால் இம்முறை கூற முடியாது.

தற்போது தேர்தல் ஆணைக்குழுவில் மேலும் இரண்டு பேர் இருப்பதால் அவர்களிடம் கேட்டே து ப்பாக்கி யால் சு ட முடியும்.

கடந்த முறை போல் என்னால் இம்முறை தனியாக தீர்மானங்களை எடுக்க முடியாது. நாங்கள் மூன்று பேர் இருப்பதே இதற்கு காரணம்.

மூ ன்று பே ரிடமும் கேட்ட பின்னரே எந்த இடத்தில் து ப்பாக்கியால் சுட வேண்டும் எனக் கூற முடியும். இதற்கு பொ லிஸாரே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

hey