வவுனியாவில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒருவருக்கு கொ ரோனா தொ ற்று உறுதிடுபாயிலிருந்து இலங்கை திரும்பிய நிலையில் வவுனியா, வே லங்குளம் த னிமைப்படுத்தல் மு காமில் தங்க வை க்கப்பட்டிருந்த ஒருவருக்கு கொ ரோனா தொ ற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கொ ரோனா வை ரஸ் தா க்கமானது பல நாடுகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ள நிலையில் குறித்த நாடுகளில் இருக்கும் இலங்கையர்களை இலங்கைக்கு அழைத்துவரும் செயற்பாடுகள் அரசினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

இந்த நிலையில் டுபாய், அபுதாபியில் சி க்கி த வித்த இலங்கையர்கள் விசேட விமானங்களின் மூலம் நாட்டிற்கு அழைத்துவரப்பட்டனர்.அந்தவகையில் நாடு திரும்பிய அவர்கள் வவுனியா, வேலங்குளம் விமானப்ப டை மு காமில் அமைக்கப்பட்டுள்ள த னிமைப்படுத்தல் நிலையத்திற்கு அழைத்துவரப்பட்டு த னிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

இவர்களுக்கான பி.சி.ஆர் ப ரிசோ தனைகள் சு காதார தரப்பினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.இந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் வேலங்குளம் த னிமைப்படுத்தல் மை யத்தில் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்த 40 பேருக்கான பி.சி.ஆர் ப ரிசோ தனைகள் யாழ். போ தனா வை த்தியசாலையில் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

ப ரிசோதனை முடிவுகளின்படி ஒருவருக்கு கொ ரோனா தொ ற்று உள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.இதனையடுத்து தொ ற்றுக்கு இலக்கான நபரை கொரோனா த டுப்பு சி கிச்சை நி லையத்திற்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

hey