க ட்டா யப்ப டுத் தி கணவர் குடும்பத்தார் செய்த செ யல்! தி ருமண மான இளம்பெண் கு றித் து பெ ற்றோ ருக்கு வந்த அ திர் ச்சி த கவல்க ட்டா யப்ப டுத் தி கணவர் குடும்பத்தார் செய்த செ யல்! தி ருமண மான இளம்பெண் கு றித் து பெ ற்றோ ருக்கு வந்த அ திர் ச்சி த கவல்

இந்தியாவில் திருமணமான இளம்பெண் ம ர்ம மா ன முறையில் உ யிரி ழந் த நிலையில் கணவர் குடும்பத்தார் அவரை வி ஷ ம் வைத்து கொ லை செ ய்துவி ட்ட தாக பெண்ணின் தாயார் கண்ணீருடன் கூறியுள்ளார்.

ஹரியானா மாநிலத்தில் லோஹாரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பட்டேரி (21). இளம்பெண்ணான இவருக்கும் ஹுசைன் என்பவருக்கும் கடந்த 2018ல் திருமணம் நடந்தது.

இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு வீட்டில் பட்டேரி ம ர்ம மா ன முறையில் உ யிரி ழந் தார்.

இது குறித்து பட்டேரியின் குடும்பத்தாருக்கு தகவல் தரப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் அ திர் ச்சி யடை ந்த னர்.

இது குறித்து பட்டேரியின் தாயார் கூறுகையில், என் மகளை அவரின் கணவர் மற்றும் குடும்பத்தார் வரதட்சணை கேட்டு தினமும் கொ டுமைப்ப டுத்தி வந்தனர்.

அதிலும் புதிய கார் வேண்டும் என ஹுசைன் அவரை தொடர்ந்து தா க்கி யுள் ளார்.

பட்டேரி இ றப் பதற் கு முந்தைய நாள் எனக்கு போன் செய்தார். அப்போது அ ழு துகொ ண்டே, கணவர் மற்றும் மாமனார், மாமியார் தினமும் அ டிப் பதா க கூறினார்.

அவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து பட்டேரிக்கு க ட்டா யப்ப டுத் தி வி ஷ த் தை வா யில் ஊ ற் றி கொ லை செய்துள்ளனர் என கூறியுள்ளனர்.

இந்த புகாரை தொடர்ந்து ஹுசைன் மற்றும் அவர் பெற்றோர் மீது பொலிசார் வ ழக் குப்ப திவு செய்து வி சார ணை ந டத்தி வ ருகி ன்ற னர்.

hey