கணவனுக்கு வே றொரு பெ ண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பதை க ண்டுபி டித்த மனைவிக்கு நே ர்ந்த து யரம்! வே த னையில் பெற்றோர்இந்தியாவில் கணவனே, மனைவியை எ ரித்து கொ ன் றுவி ட்டதாக பு கார் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ச ம்பவம் பெரும் அ தி ர்ச்சியை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

கொல்கத்தாவின், Basanti-யில் உள்ள Palbari கிராமத்தில் வசிக்கும், Tanushree என்பவர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு Dudhkumar என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்து வந்துள்ளார்.இந்த தம்பதிக்கு ஒன்றரை வயதில் மகன் உள்ளார். Dudhkumar நர்சிங் ஹோம் ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார்.

திருமணம் முடிந்த ஓரிரு ஆண்டுகள் இவர்களின் திருமண வாழ்க்கை ம கிழ்ச்சியாக செ ன்றுள்ளது. இந்நிலையில் தான் கணவருக்கு வே றொரு பெ ண் ணுடன் தொ டர்பு இரு ப்பதை மனைவி Tanushree அறிந்துள்ளார்.

ஒருவருடத்திற்கு மேலாக அந்த பெ ண்ணுடன் இவர் ப ழக்கம் வை த்து வந்துள்ளார். இதனால் இது குறித்து கேட்ட போது, கணவன்-மனைவி இருவருக்குமிடையே த க ரா று ஏற்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக மனைவி Tanushree தன் பெற்றோர் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அப்படி இவர்களுக்குள் மீண்டும் பி ரச்சனை வர கடந்த 9-ஆம் திகதி மீண்டும் பெற்றோர் வீட்டிற்கு சென் றுள்ளார்.அப்படி கடந்த 9-ஆம் திகதி தந்தையின் வீட்டிற்கு பு றப்பட்ட போது, கணவரின் குடும்பத்தினர் தீ வை த் து எ ரி த்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து அவரை அக்கம் ப க்கத்தினர் உ டனடியாக மீ ட்டு கொ ல்கத்தாவில் உள்ள சித்தரஞ்சன் தே சிய மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர்.

அங்கு இரண்டு நாட்கள் சி கிச்சைக்குப் பிறகு, அவர் கேனிங் து ணைப்பிரிவு ம ருத்துவமனைக்கு மா ற்றப்பட்டார். கேனிங் ம ருத்துவமனையில் ஓ ரிரு நாட்களுக்குப் பிறகு, நோ யா ளியின் நிலை மோ ச ம டைந்துவிட்டால் வேறு இடத்திற்கு அ ழைத்துச் செல்லும் படி கூறியுள்ளனர்.

இதையடுத்து, Basanti-யில் உள்ள ஒரு நர்சிங் ஹோமுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட பின்னர் தனுஸ்ரீ செவ்வாய்க்கிழமை உ யிரி ழந்துள்ளார்.இதனால் மகளை இ ழந்த வே தனையில் அவரின் தந்தை செவ்வாய் கிழமை இரவு, அங்கிருக்கும் கா வல்நிலையம் ஒன்றில் மருமகன் மற்றும் மா மியார் மீ து பு கார் கொடுக்க, உ டலை பி ரே தப ரிசோ தனைக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு, பொ லி சார் இருவரையும் கை து செய்து வி சாரணை மே ற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey