வவுனியாவில் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறிய கு ற்றச்சாட்டில் 12 பேர் கைதுவவுனியா பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தேர்தல் வி திமுறைகளை மீறி செயற்பட்ட கு ற்றச்சாட்டில் 12 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், மூன்று வாக னங்களும் பொலிஸாரால் தடு த்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

நேற்று அதிகாலையில் இருந்து மாலை வரை வவுனியா பொலிஸார் மேற்கொண்ட விசேட நடவடிக்கைகளின் போதே குறித்த சந்தே க நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

குறிப்பாக தேர்தல் வி திமுறையை மீறி சு வரொ ட்டிகள் கா ட்சிப்படுத்தியமை, தபால் மூல வாக்களிப்பு பகுதியில் பி ரச்சாரம் மு ன்னெடுத்தமை,

தேர்தல் வி திமுறை க்கு மாறாக வாகனங்களில் தேர்தல் சுவரொட்டிகள் கொண்டு சென்றமை, வாகனங்களில் வேட்பாளர்களின் படங்களை காட்சிப்படுத்தியமை உள்ளிட்ட கு ற்றச்சா ட்டின் கீழ் அவர்கள் கை து செய்யப்பட்டுள்ளதாக வவுனியா பொ லிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

அத்துடன், கை து செய்யப்பட்ட கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு எ திராக வழ க்கு பதிவு செ ய்யப்பட்டுள்ளதுடன், கு றித்த நபர்களை பொலிஸ் பி ணையில் வி டுவி த்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

hey