இன்னும் பத்தாண்டுகள்… கொ ரோ னா பெ ருந்தொ ற்று தொடர்பில் ஜேர்மன் நிபுணர் அ திர் ச்சி தக வல்இன்னும் பத்தாண்டுகள்… கொ ரோ னா பெ ருந்தொ ற்று தொடர்பில் ஜேர்மன் நிபுணர் அ திர் ச்சி தக வல்

மனிதகுலம் கொ ரோ னா பெ ருந்தொ ற்றி ல் இருந்து நோ ய் எ திர் ப்பு ச க்தி பெற ஒரு த சாப் தம் ஆகலாம் என ஜேர்மன் நிபுணர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கொ ரோ னா வை ரஸு க்கு எ திரா ன த டுப் பூ சி 2020 இறுதிக்குள் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கும் என்று ஜேர்மன் நோ யெதி ர்ப்பு நிபுணர் உகுர் சாஹின் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

சாஹின் ஜேர்மனியின் மெயின்ஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ள பயோன்டெக் என்ற பயோடெக்னாலஜி நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக உள்ளார்.

கொ ரோ னா த டுப் பூ சி குறித்து தற்போது ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டுவரும் உலகெங்கிலும் உள்ள 17 நிறுவனங்களில் பயோன்டெக் ஒன்று.

2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் முதல் தடுப்பூசி பயன்பாட்டிற்கு வரும் என சாஹின் கருதினாலும், கொ ரோ னா பெ ருந்தொ ற் றை முழுமையாகக் க ட்டுப்படு த்துவ தற்கு இன்னும் நீண்ட காலம் தேவைப்படும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலில், உருவாக்கப்படும் த டுப்பூ சியா னது விரிவான சோ தனைக ளுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்.

தற்போதைய தகவலின்படி உலகெங்கும் 13 மில்லியன் மக்கள் கொ ரோ னா தொ ற்று க்கு இலக்காகியுள்ளனர்.

இதனால் ம னிதகு லம் தேவையான நோ யெதி ர்ப் பு சக்தியை அடைவதற்கு சுமார் 10 ஆண்டுகள் வரை ஆகலாம் என்கிறார் சாஹின்.

மேலும், தொ ற்று அல்லது தடுப்பூசி மூலம் உலக மக்கள்தொகையில் 90 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமானோர் நோ யெதி ர்ப்பு ச க்தியு டன் இருந்தால் மட்டுமே கொ ரோ னா பெ ருந்தொ ற்றுக்கு எதிரான நோ யெதிர் ப்பு சக்தியை அடைய முடியும் என்று நான் கருதுகிறேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார் சாஹின்.

hey