மீண்டும் வட பகுதிக்குள் ஊடுருவிய கொ ரோ னா : மூன்று குடும்பங்கள் சுய த னிமைப்படுத்தலில்!ம ன்னார் சுகா தார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுக்குட்பட்ட உப்புக்குளம் பகுதியை சேர்ந்த மூன்று குடும்பங்கள் இன்றைய தினம் முதல் எதிர் வரும் 14 நாட்களுக்கு சுய த னிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த விடையத்தை மன்னார் பொது சு காதார வைத்திய அ திகாரி வைத்தியர் கில்றோய் பீரிஸ் உறு திபடுத்தியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக சி றைச்சாலையில் கொ ரோ னா தொ ற்று ஏற்பட்டமை காரணமாக சி றைச்சாலையில் த டுத்து வை க்கப்பட்டிருந்த சில கை திகள் பா துகா ப்பு காரணங்களுக்காக வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தனர்.

அவ்வாறு அனுப்பப்பட்ட நபர் ஒருவர் மன்னார் உப்புகுளம் பகுதியில் அவரது வீட்டில் தங்கியிருந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் வியாழக்கிழமை மாலை மீண்டும் பரி சோ தனைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார்.

அதன் அடிப்படையில் குறித்த நபருடன் தொ டர்பில் இருந்த உறவினர்கள் உட்பட மூன்று குடும்பத்தினர் இன்று தொடக்கம் 14 நாட்களுக்கு தங்களுடைய வீடுகளிளேயே சு யத னிமைப்படுத்தலில் வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey