வவுனியாவில் மாட்டி னால் தொடரும் வாகன வி பத்துகள்புளியங்குளம் சன்னாசிபரந்தன் பகுதியில் மாட்டுடன் மோ திய மகிழுந்து க டுமையான சே தமடைந்ததுடன், அதன் சாரதி தெய்வாதீனமாக உயிர் தப்பியுள்ளார்.

இன்றயதினம் காலை10 மணியளவில் முல்லைத்தீவிலுருந்து வவுனியா நோக்கி வருகைதந்த மகிழூந்து வீதியின் எதிரே சென்ற மாட்டுடன் மோ தி வி பத்தி ற்குள்ளாகியது.

வி பத்தில் குறித்த மகிழூந்து க டுமையான சே தம டைந்த நிலையில் அதன் சாரதி எவ்வித கா யங்களுமின்றி உ யிர்த ப்பியுள்ளார்.

வி பத்து தொடர்பாக புளியங்குளம் பொலிசார் வி சாரணைகளை முன்னெடுத்துவருகின்றனர்.

hey