வவுனியாவில் த னிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்த 152 பேர் விடுவிப்புவெளிநாடுகளில் இருந்து இலங்கை திரும்பிய நிலையில் வவுனியா வேலங்குளம் தனி மைப்படுத்தல் மு காமில் த ங்க வைக்கப்பட்டிருந்த 152 பேர் இன்றைய தினம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொ வி ட்-19 நோ ய் தா க்கம் காரணமாக வெளிநாடுகளில் சி க்கித்த வித்த இலங்கையர்களை நாட்டிற்கு அழைத்து வரும் செயற்பாடுகள் அரசினால் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது .

அந்தவகையில் கடந்தமாதம் 19 ஆம் திகதி டுபாய், பிரித்தானியா, போன்ற நாடுகளிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட 150 ற்கும் மேற்பட்டோர் வவுனியா வேலங்குளம் த னிமைப்படுத்தல் மு கா முக்கு அழைத்துவரப்பட்டு த னிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

அவர்கள் த னி மைப்படுத்தல் காலத்தை நிறைவு செய்த நிலையில் இன்று அவர்களது சொந்த இடங்களிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

குறித்த ப யணிகளிற்கான பி.சி.ஆர் பரி சோ தனைகளும் மு ன்னெடுக்கப்பட்டிருந்ததுடன், கொ ரோ னா தொ ற்று பீடி க்கவில்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்ன ரே அவர்கள் தமது சொ ந்த இடங்களிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதேவேளை குறித்த முகாமிற்கு அழைத்துவரப்பட்ட 10 பேருக்கு கொ ரோ னா தொ ற்று பீ டிக்க ப்பட்டிருந்தமை கடந்த மாதம் உறுதி செ ய்யப்ப ட்டிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

hey