மகளை நெ ஞ்சோ டு அ ணை த் தப டி மூன்றாவது மா டியிலி ருந்து கீ ழே கு தித் த தந்தை!மகளை நெ ஞ்சோ டு அ ணை த் தப டி மூன்றாவது மா டியிலி ருந்து கீ ழே கு தித் த தந்தை!

சென்னையில் மகளை நெ ஞ்சோ டு அ ணைத் தப டி மூன்றாவது மாடியில் இருந்து கீ ழே கு தித் து ம ன அ ழுத் த நோ யால் பா திக் கப்ப ட்ட ஒருவர் த ற்கொ லை செய்து கொண்டது சோ கத் தை ஏ ற்ப டுத் தியுள் ளது.

சென்னையை அடுத்த மாதவரத்தை சேர்ந்தவர் திருப்பதி ரெட்டி (35). இவருடைய மனைவி சுனிதா. இவர்களுக்கு ஹரிஷ் (7) என்ற மகனும் ஹரிகா (5) என்ற மகளும் இருந்தனர்.

திருப்பதி ரெட்டி, பாரிமுனை தனியார் குடோனில் கணக்காளராக வேலை பார்த்து வந்தார்.

அவர் சில காலமாக ம ன அ ழுத் த நோ யால் அ வதிப் பட் டு வந்துள்ளார். அதற்காக, மதுரவாயலில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாலை திருப்பதி ரெட்டி வீட்டின், மூன்றாவது தளத்திற்கு மகள் ஹரிகாவுடன் சென்றார். மனைவியும், மகனும், இரண்டாம் தளத்தில் உள்ள வீட்டில் டிவி நிகழ்ச்சி பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது, ம களை துா க்கி, நெ ஞ்சோ டு அ ணைத் துக் கொ ண்ட திருப்பதி ரெட்டி கீழே கு தித் தார்

இதில் ப லத் த கா யம் ஏ ற்ப ட்டு ச ம்ப வ இ டத் திலே யே தந்தை-மகள் இருவரும் ப ரிதா பமா க இ றந் தன ர். இருவரின் உ டல் க ளை பார்த்து சுனிதா மற்றும் அவரது உறவினர்கள் க தறி அ ழுத கா ட்சி ப ரிதா பமா க இருந்தது.

இதுகுறித்து பொலிசார் வ ழக் குப்ப திவு செய்து 2 பேரின் உ டல்க ளையு ம் கைப்பற்றி பி ரேத ப ரிசோ தனை க்காக சென்னை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், திருப்பதி ரெட்டி கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு ந டைப யணம் சென்றார். ஆனால் பா தியி லேயே வீடு திரும்பி வ ந்துவி ட்டதா க கூறப்படுகிறது.

அதன் பிறகு அவர், ம னஅ ழுத்த த் தால் பா திக்க ப்ப ட்டு இருந்ததாகவும், இதையடுத்தே மருத்துவமனையில் த ங்கி சி கிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த த ற்கொ லைக் கா ன மு ழு கா ரண ம் தொ டர்பாக பொலிசார் மேலும் வி சாரணை ந டத் தி வ ருகி ன்றனர்.

hey