இலங்கையில் புது வகை வண்ணத்துப்பூச்சிகள்: அ ச்ச த்தில் விவசாயிகள்!வண்ணத்துப்பூச்சி

ஸ்ரீலங்காவின் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் உள்ள சில கிராமங்களில் கடந்த சில தினங்களாக ஒரு வகை கறுப்பு நிற வண்ணத்துப்பூச்சிகளை அதிகளவில் காணமுடிவதாக பிரதேசவாசிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மெதிரிகிரிய, பிசோபங்கடா, அமுனுகம மற்றும் லங்காபுர பிரதேசத்தின் வீரபுர, வீர உதார கம ஆகிய பகுதிகளில் இந்த வண்ணத்துப்பூசிகளை மின் கம்பங்கள் மற்றும் தென்னை மரங்களில் காணக்கூடியதாக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

மின் கம்பங்கள் மற்றும் தென்னை மரங்களில் தங்கியிருக்கும் இந்த வண்ணத்துப்பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதாக பிரதேசவாசிகள் கூறுகின்றனர்.

பிரதேசத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள பயிர்களுக்கு இந்த பூச்சிகளால் பா திப்பு ஏ ற்படுமா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்குமாறு பிரதேசவாசிகள் ச ம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் கோ ரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இரவு நேரங்களில் பறந்து வரும் இந்த வண்ணத்துப்பூச்சிகள் பகல் நேரங்களில் மரங்களில் காணப்படுகின்றன.

இந்த புது வகை வண்ண த்துப்பூச்சிகளால் தமது ப யிர்களுக்கு சே தம் ஏற்படலாமென்ற அ ச்ச த்தில் விவசாயிகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

hey