பொலிஸாரின் எ ச்சரிக்கையை மீ றிய 1280 பேருக்கு 14 நாட்கள் க ட்டாய த னிமைப்படுத்தல்..! மக்களே அவதானம்முக கவசம் அணியாமல் பொது இடங்களில் நட மாடிய 1280 பேர் 14 நாட்கள் கட்டாய த னிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக பொலிஸார் கூறியுள்ளனர்.

முகக்கவசம் அணியாமல் பொது இடங்களில் காணப்படும் நபர்கள் கட்டாயம் சுய த னிமைப்படுத்தலுக்கு உள்படுத்தப்படுவார்கள் என்ற நடைமுறையை
பொலிஸ் தலைமையகம் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடக்கம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தது.

இந்த நிலையில் மேல் மாகாணத்தில்
இன்று திங்கட்கிழமை காலை 9 மணிவரை ஆயிரத்து 280 பேர் மு கக்கவசம் அணியாத கு ற்றத்துக்கு

வீடுகளில் சு யதனிமைப்படுத்தலுக்கு உள்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். என்று பொலிஸார் அறிவித்துள்ளனர்.

hey