வடக்கில் இராணுவம் தொடர்ந்தும் இருக்கும் – கூட்­ட­மைப்பு கூச்­ச­லிட்­டா­லும் ஒரு மு காம்கூட அங்­கி­ருந்து அக ­லாது!வடக்கில் ப டையினரின் ஒரு மு காமை க்கூட அ கற்றவும் மாட்டோம் குறைக்கவும் மாட்டோம். இரா ணுவத்தினர் அங்கு தொடர்ந்து நிலைகொள்வார்கள் என இ ராணுவத் தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் அரசியல்வாதிகளின் வலியுறுத்தலுக்கமைய நாம் செயற்படமாட்டோம். பாதுகாப்பு அமைச்சரான – முப்படைகளின் தளபதியான ஜனாதிபதியின் பணிப்புரைக்கமையவே நாம் செயற்படுகின்றோம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

இது தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

எமக்கு நாட்டின் பாதுகாப்புதான் முக்கியம். எந்தெந்த மாகாணங்களில் எவ்வளவு படையினர் இருக்க வேண்டுமோ அதே எண்ணிக்கையிலான ப டையினர் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

வடக்கு மாகாணத்தில் முப்ப டையினரின் பாதுகாப்பு மிகவும் அவசியம். இம்மாகாணத்தில் கடல் வழியாகப் போ தை ப்பொ ருள்கள் பெரு மளவில் க டத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதேவேளை, இம்மாகாணத்தில் வா ள்வெ ட்டு க் குழுக்கள் என சட்ட வி ரோதக் குழுக்களின் அ டாவடிகள் தலைவிரித்தாடுகின்றன.

இப்படியான கு ற்றச் செய ல்களைப் பொலிஸாரின் உதவியுடன் ப டை யினர் த டுத்து வருவதுடன் கு ற்றவா ளிக ளையும் தப்பவிடாமல் கை துசெய்து வருகி ன்றனர்.

இந்தநிலையில், வடக்கிலுள்ள ப டை மு காம்களை அகற்றவும் முடியாது குறைக்கவும் முடியாது. இராணுவத்தினரை வெளியேற்றவும் முடியாது; குறைக்கவும் முடியாது. சிவில் நிர்வாக சேவையின் உயர் பதவிகளில் படை அதிகாரிகளை ஜனாதிபதி நியமித்துள்ளதை தமிழ் அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட எ திரணியினர் க ண்டபடி வி மர்சிக்கின்றனர்.

ஜனாதிபதி நாட்டின் பாதுகாப்பே முக்கியம் என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கின்றார். அதனால்தான் அவர் பா துகாப்புத்துறையில் தி றமையானவர்களை சிவில் நிர்வாகத்தில் உயர்நிலைப் பதவிகளில் நியமித்துள்ளார். இதுதான் உண்மை.

நாட்டின் பா துகாப்பைக் கருத்தில்கொண்டே செயலணிகளை ஜனாதிபதி நிறுவி வருகின்றார். இதில் ப டை அதிகாரிகளையும் நியமித்தால் இதை இரா ணுவ ஆட்சி என்று சொல்வது எந்தவகையில் நியாயம் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

hey