பொது மக்களுக்கு சுகாதார அமைச்சு விடுத்துள்ள மகிழ்ச்சியான தகவல்தற்போது ஏற்பட்டுள்ள சூழலில் சமய வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் செல்லக் கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க சுகாதார அமைச்சு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இதனடிப்படையில், பௌத்த விகாரைகள், சைவ ஆலயங்கள், கத்தோலிக்க உட்பட கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் மற்றும் முஸ்லிம் பள்ளிவாசல்களில் கூடும் நபர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொற்று சமூக மட்டத்தில் ப ரவில்லை என்பதை குறிப்பிடத்தக்க காலம் ஆராய்ந்த பின்னர் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு கூறியுள்ளது.

எவ்வாறாயினும் இதற்கு முன்னர் சமய வழிபாட்டுத் தலங்களுக்குள் செல்ல 50 பேருக்கு மாத்திரமே அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற் று ப ரவியதை அடுத்து நாட்டில் பல க ட்டுப்பாடுகள் வி திக்கப்பட்டிருந்ததுடன் தற்போது அவை படிப்படியாக த ளர்த்தப்பட்டு வருகிறது.

இலங்கையில் 2001 பேருக்கு கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற் றியது உறு திப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 11 பேர் உ யி ரிழந்தனர். அத்துடன் ஆயிரத்து 562 பேர் கு ணமடைந்துள்ளனர்.

hey