இலங்கை பெண்ணை காதலித்து 2-ஆம் திருமணம் செய்த நபர் ஓ ட ஓ ட வெ ட் டி கொ லை! பட்டப்பகலில் து ணிகரம்: ப தற வை த்த ச ம்பவம்தமிழகத்தில் இலங்கை பெண்ணை காதலித்து திருமணம் செய்த நபர் ஓட ஓட வெ ட் டி கொ லை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அ திர்ச்சி யை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

தஞ்சாவூர் விளார் சாலையில் உள்ள காயிதே மில்லத் நகரைச் சேர்ந்தவர், யூசுப் (45). இவர் அசிலா என்பவரை இரண்டாம் திருமணம் செய்து கொண்டு, காயிதே மில்லத் நகரில் வ சித்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தஞ்சாவூர்-திருச்சி தேசிய நெ டுஞ் சாலையில், நேற்று பிற்பகலுக்கு மேல் வல்லம் மேம்பாலத்தில் யூசுப் காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது, ம ர்மநப ர்கள் அவ ரை தி டீரெ ன்று ச ரமா ரியாக அ ரிவா ளால் தா கி யதால், வெ ட்டு ப் பட்ட யூசுப், காரிலிருந்து இ றங்கி தஞ்சாவூர் சா லையை நோ க்கி ஓ டியு ள்ளார்.

அப்போதும் அந்த ம ர்ம ந பர்கள் து ர த்திச்சென்று ஓட ஓட வி ர ட்டி வெ ட்டி யதால், ப லத் த கா யம டைந்த யூசுப், ச ம்பவ இடத்திலே ப ரிதாப மாக உ யி ரிழந்தார்.

ச ம்பவம் ந டந்த சில கிலோ மீற்றர் தொலைவிலே கலெக்டர் அலுவலகம், எஸ்.பி.அலுவலகம் என அனைத்தும் அமைந்துள்ள நிலையில், இந்த து ணிகர ச ம்பவம் நடந்துள்ளது பெரும் அ திர் ச்சியை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து பொ லிசார் வ ழ க்கு ப திவு செ ய்து வி சாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதில் முதற்கட்ட வி சா ரணையில், யூசப்பின் இயற்பெயர், ஜோசப். அவர், குவைத் நாட்டில் வேலை பார்த்து வந்த போது, இலங்கை நாட்டை பூ ர்வீகமாகக் கொ ண்ட அசிலா என்பவரும் குவைத்தில் வேலைபார்த்து வந்துள்ளார்.

அங்கு, இருவருக்கும் அறிமுகம் ஏற்பட்டு, பின்னர் கா தலிக்கத் து வ ங்கியுள்ளனர்.ஜோசப்பிற்கு ஏற்கெனவே கல் யாணமாகியிருந்த நிலையிலும் அசிலாவை காதலித்து வந்துள்ளார். இதற்கிடையே ஜோசப், அசிலா இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால், அவ ருக்காக ம தம் மா றி திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர்.

இ தையடுத்து தஞ்சாவூரில் இருவரும் வசித்து வந்துள்ளனர். திருமணம் நடந்து சில ஆண்டுகளிலே, இருவருக்கும் அ டி க்கடி த க ராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

அசிலாவிற்கு தஞ்சாவூரில் சொ த்துகள் இருப்பதால், சொ த்துக்களைக் கேட்டு அசிலாவிடம் யூசுப் பி ரச்னை செய்துள்ளார்.இதன் காரணமாக இரண்டு பேருக்கும் அ டி க்க டி த கரா று ஏற்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூர் தா லுக்கா காவல் நி லையத்தில் இர ண்டு முறை அசிலா யூசுப் மீது பு கார் செய்துள்ளார். தற்போது அவர்கள் இருவரும் பி ரிந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையி, யூசுப் ஓட ஓட வி ர ட்டி கொ லை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

யூசப் கொ லை செய் யப்பட்ட ச ம்பவத் திற்கான காரணம் குறித்து பொலிசார் வி சார ணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில், கரந்தைப் ப குதியிலிருந்த அசிலா த லைம றை வாகிவிட்டார். அ வரையும் பொ லி சார் தே டி வ ருகி ன்றனர்.

அசிலா கிடைத்த பி றகுதான் கொ லை க்கான முழு காரணமும், யார் கொ லை செய்தார்கள் என்ற வி பரமும் தெரிய வரும் என்று பொ லிசார் கூறியுள்ளனர். மேலும், யூசுப்பின் முதல் மனைவி பற்றி எந்தத் தகவலும் தெரி யவில்லை.

hey