வவுனியாவில் நடந்த மனிதாபிமானம்! வீதியில் விழுந்தவரை காப்பாறிய தேரர்வவுனியா – திருகோணமலை பிரதான வீதியில் மோட்டார் சைக்கிளில் இருந்து கீழே வி ழுந்து கா யமடைந்த நபரை வை த்தியசாலையில் அனுமதிக்க தேரர் ஒருவர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

குறித்த சந்தர்ப்பத்தில் கா யமடைந்த நபரை வைத்தியசாலையில் அனு மதிப்பதற்கு எவரும் முன்வரவில்லை.

இந்நிலையில் முச்சக்கர வண்டி ஒன்றில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த தேரர் ஒருவர், தனது பயணத்தை நி றுத்திவிட்டு கா யமடைந்தவருக்கு உதவுவதற்காக முன்வந்துள்ளார்.

தேரர் பயணித்த முச்சக்கர வண்டியில் கா யமடைந்த நபர் ஏற்றப்பட்டு வை த்தியசாலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

கா யமடைந்தவர் வவுனியா வை த்தியசாலையில் அ னுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். எனினும் அவரது நிலைமை ஆ பத்தாக இல்லை என கூ றப்படுகின்றது.

hey