வவுனியாவில் வனவள திணைக்களத்திற்கு எதிராக மக்கள் போ ராட்டத்தில் கு திப்புவவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட காஞ்சூரமோட்டை மக்கள் வனவள திணைக்களத்தின் அ ட்டூழி யங்களை க ட்டுப்படு த்துமாறு கோரி ஆ ர்ப்பாட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

வவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட காஞ்சூரமோட்டை பகுதியில் போர்சூழல் காரணமாக 1980, 90 காலப்பகுதியில் இடம்பெயர்ந்து இந்தியா உட்பட வேறு பகுதிகளிற்கு இடம்பெயர்ந்து சென்றமக்கள் மீண்டும் வந்து கா டுகளாக கி டக்கும் தமது காணிகளையும், தமது பெற்றோர்கள் வசித்த காணிகளை பிள்ளைகளும் துப்புரவு செய்து த ற்கா லிக்கொ ட்டில்கள் அமைத்து வசித்து வருகின்றனர்,

இந்நிலையில் குறித்த காணிகள் தமக்குரியது என்று வனவள திணைக்களத்தால் நீ ண்டகாலமாக கூறப்படுவதுடன் மக்கள் மீள், குடியேறுவதிலும், வீடுகளை அமைப்பதற்கும் வனவள திணைக்களம் த டையை ஏற்படுத்தி வருகின்றது.

காணிகளை து ப்புரவு செய்தாலோ அல்லது கட்டுமான பணிகளை மேற்கொண்டாலோ கைது செய்வோம் எனவும் மக்களை எச்சரித்து வருகின்றனர். இதனால் அப்பகுதி மக்களிற்கும், வனத்துறையினருக்கும் இடையில் அடிக்கடி முறுகல் நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது.

இவ்விடயம் தொடர்பாக வவுனியா வடக்கு பிரதேச மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களிலும் கலந்துரையாடப்பட்டு பல்வேறு தீர்மானங்கள் எ டுக்கப்பட்ட நிலையில் இதுவரை சரியான தீர்வுகள் வழங்கப்படவில்லை.

இந்நிலையில் வனவள திணைக்களத்தினால் தொடர்ந்து அச் சுறு த்தலு க்குள்ளாகி வருகின்ற மக்கள். அனைத்து தரப்பினர் மீதும் நம்பிக்கை இழந்த நிலையில் தமக்கான தீ ர்வினை கோரி இன்றையதினம் போ ரா ட்டத்தில் கு தித்துள்ளனர். தம க்கான தீ ர்வு கிடைக்கும் வரையில் குறித்த போ ராட்டம் முன் னெடுக்கப்படவுள் ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

hey