இலங்கையில் கொ ரோ னாவை விடவும் ஆ பத்தா ன தொ ற்றுநோ ய்..! இதுவரை 2800 பேர் பா திப்பு, 12 பேர் ம ரணம்எலிக்காய்ச்சல்

இலங்கையில் இந்த வருடம் மட்டும் 2800 பேர் எலி கா ய்ச்சலினால் பா திக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறும் சு காதார அமைச்சு 12 பேர் உ யிரிழ ந்துள்ளமை தொ ற்றுநோ யியல் பிரிவினால் உ றுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறியிருக்கின்றது.

இரத்தினபுரி, கொழும்பு, களுத்துறை, காலி, ஹம்பாந்தோட்டை, மாத்தறை, அநுராதபுரம், பொலன்னறுவை மற்றும் கேகாலை ஆகிய மாவட்டங்களிலேயே எலி க்காய்ச்ச லால் அதிகமானோர் பா திக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வை த்திய ர்களின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய வாரத்திற்கு ஒருமுறையேனும் உரிய ப ரிசோ தனைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

hey