மகளின் க ருவை தனது வயிற்றில் சு மந்து குழந்தை பெ ற்றெ டுத்த தாயார்! காரணம் என்ன? நெ கிழவைக்கும் புகைப்படங்கள்பிரித்தானியாவில் தனது மகளின் க ருவை வ யிற்றில் சுமந்து குழந்தை பெ ற்றெடுத்த தாயாரின் செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

வேல்ஸை சேர்ந்தவர் ரீஸ் ஜென்கின்ஸ் (30). இவர் மனைவி ஜெசிகா. ஜெசிகா புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவரால் குழந்தை பெற்றுகொள்ள முடியாது என மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர்.

இதையடுத்து ஜெசிகா radiotherapy சி கிச்சையை தொ டங்குவதற்கு முன்னர் அவரின் க ருமு ட்டைகள் அ றுவ டை செய்யப்பட்டு ஜென்கின்ஸ் உ யிரணுக் களுடன் சே ர்க்கப்பட்டது.

பின்னர் இந்த க ருவை ஜெசிகாவின் தயார் ஜூலி சு மக்க மு டிவெடுத்தார். ம ருத்துவர்களின் ஆலோசனைபடி ஜூலி அந்த க ருவை சு மந்தார்.

இதை தொடர்ந்து கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஜூலி தனது மகள் – மருகனின் ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தார்.

தற்போது குழந்தை ஜாக்குக்கு மூன்று வயதாகிறது.
இது குறித்து ஜெனிகின்ஸ் கூறுகையில், என் மாமியார் ஜுலி மேற்கொண்ட இந்த விடயத்தை நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன்.

தற்போது என் மகன் ஜாக் சு ட்டிதனமாக வளர்ந்து வருகிறான், அவருக்கு கால்பந்து போ ட்டிகள் பா ர்ப்பது மிக வும் பி டிக்கிறது என கூறியுள்ளார்.

hey