வவுனியாவில் சூ ட்சு மமாக மே ற்கொள்ளப்பட்ட க டத்த ல்! பொ லிஸாரின் அ திரடி நடவடிக்கைகிளிநொச்சியில் இருந்து தம்புள்ளைக்கு சிறிய ரக சொகுசு பட்டா வாகனத்தில் சூ ட்சுமான மு றையில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட 20 கிலோ க ஞ்சா வவுனியா பொ லிசாரால் மீட்க ப்பட்டதுடன், இளைஞர் ஒருவரும் கை து செ ய்யப்பட்டுள்ளார்.

இன்று காலை 10 மணியளவில் இடம்பெற்ற இச் சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருவதாவது,

கிளிநொச்சியில் இருந்து தம்புள்ளை நோக்கி சென்ற சிறிய ரக சொகுசு பட்டா வாகனம் வவுனியா,

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

புதிய பஸ் நிலையம் அருக்கில் பயணித்த போது வவுனியா பொலிசார் மேற்கொண்ட சோத னை நடவ டிக்கையின் போது சூ ட்சுமான முறையில் வாகனத்தின் பின் பகுதியில் ம றைத்து வை க்கப்பட்டிருந்த 20 கிலோ க ஞ்சா கண்டு பிடி க்கப்பட்டது.

அவை ஒவ்வொன்றும் 2 கிலோ வீதம் 10 பொ திகளாக மீ ட்கப்பட்டது. குறித்த கஞ்சா பொதி களை கொண்டு சென்றமை தொடர்பில் அவ் வாகனத்தின் சாரதியான 31 வயதுடைய பொலனறுவையைச் சேர்ந்த நபரொருவர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதேவேளை, குறித்த வா கனத்திற்கு பா துகாப்பாக சென்ற சொ குசு கார் வாகனமும் பொலி சாரால் த டு த்து வை க்கப்பட்டுள்ளதுடன், வவுனியா பொலிசார் மேலதிக வி சார ணைகளை மு ன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

விசா ரணைகளின் பின் குறித்த நபரையும், க ஞ்சா வையும் வவுனியா நீ திமன்றில் முற்படுத்த நடவடிக்கை எடு க்கப்பட்டுள்ளதாக பொ லிசார் மேலும் தெரிவித்தனர்.

hey